Lover forenkling

Skatteetaten lover å gjøre livet enklere for næringslivet frem mot 2025. Allerede i dag innføres én forenkling.

I mai presenterte Skattedirektoratet sin strategi for de neste ti årene. Foran 200 ledere i Skatteetaten tok skattedirektør Hans Christian Holte gründer Astrid Skreosen i hånden og forpliktet seg til å forenkle hverdagen for næringslivet.

– Vi skal jobbe hver dag for forenklinger for næringslivet. Målet må være at det er enklest å gjøre det rette, sier Holte.

Prioriterte oppgaver

Og i tillegg til en bedre id-forvaltning, gjennom Folkeregisteret, er nettopp forenkling for næringslivet og en sterkere innsats mot svart økonomi de to prioriterte oppgavene for Skattedirektoratet frem mot 2025.

– Vi har gjort en ganske stor forbedring når det gjelder forenkling for personlige skatteytere. Hovedprioritering i årene som kommer nå, er næringslivet, for der gjenstår det mer. Byrdene – gjennom ulike rapporteringer – skal bli betydelig redusert.

Torsdag møtte skattedirektøren igjen Skreosen, som er gründer av ASAP Norway AS: – Vi skal spørre: Hvordan skal vi hjelpe Astrid? Vi bør skjønne dere godt, hvilke behov dere har? Det skal ikke bare være dere som skjønner skattesystemet godt, sier han.

Holte mener den strategien som er lagt vil bety en stor forskjell for hvordan etaten jobber i dag. Sjefen opplever at de ansatte er klare for endring og at viljen til å tenke nytt er til stede.

Innfrir ønske

Han viser til avisoppslaget torsdag, om Norsk Regnskapsstiftelses rapport med forslag til regelkutt for nærmere ni milliarder kroner: – Da er det litt gøy at vi allerede nå implementerer første kulepunktet i listen: Å fjerne krav om signatur på og originale bilag vedrørende reiseregninger. Så da kan vi hake av den.

– Det er flere av de andre forslagene vi skal jobbe med. Vi skal se på hele rapporten og mener vi er på den ballen. At det er store beløp å spare for næringslivet knyttet til dette, tror jeg er helt riktig.

Svart økonomi

En annen hovedprioritering er som nevnt svart økonomi: – Hvordan skal vi møte truslene og utfordringene som møter Skatteetaten – og enda større, den norske velferdsstaten – i årene som kommer? Vi skal ha en sterkere front mot svart økonomi, med mer slagkraftig samarbeid med politi og andre kontrolletater.

Kan hensynet til forenkling for næringslivet og kampen mot svart økonomi innebære motstridende hensyn?

Ja, det kan man tenke seg i noen tilfeller. For eksempel å fjerne noen dokumentasjonskrav kan jo gjøre det enklere å unndra seg beskatning. Så det er noe vi må være oppmerksomme på.

– Samtidig tror vi at vi kan få kinderegg-effekter, ved smartere rapporteringsordninger. Ved å koble seg på informasjonsstrømmer mellom ulike aktører i næringslivet, kan vi oppnå tre ting: bedre informasjon, redusert rapporteringsbyrde for næringslivet og effektivisering hos oss.

Tegner bra

Bedriftsleder Skreosen mener skattedirektørens løfter tegner bra. Om hun merker forskjell og ser positive endringer, vil være et viktig mål for om Skattedirektoratet lykkes: – Jeg må jo inn og bli ordentlig kjent med Skatteetatens nettsider, sier Skreosen, mens Holte svarer: – Jeg håper jo vi vil ha noe konkret, om en tre-fire år, som det går an for Astrid å si er forenkling.

– Jeg har et forslag. Det hadde vært veldig hyggelig om en som driver et lite aksjeselskap, med én til to millioner i omsetning, å kunne greie å levere sin egen næringsoppgave. For et enkeltpersonforetak – næringsoppgaven sammen med selvangivelsen – er det jo en umulighet, med mindre du kjenner en som har regnskapskompetanse.

– Ved å gjøre det enklere tror jeg også man får ryddet bort mye svart arbeid som er blitt svart fordi det er så slitsomt å gjøre ting riktig, sier hun.

– Det er jo ikke disse regnskaps- og skattereglene du er mest opptatt av, Astrid. Det er ikke derfor du er gründer. Minst mulig distraksjon til den jobben du egentlig er opptatt av, det er jo det jeg tenker er poenget, sier skattesjefen.

Skreosen er et bevis på at Holtes løfter er alvorlig ment. I en bilderamme på kontoret hans på Helsfyr henger hun, sammen med tømrermester Kjetil Eriksen, som synlige påminnelser om skattedirektørens forpliktende håndtrykk om å prioritere arbeidet for forenkling og mot svart økonomi.