Hjelpepleier fant opp spesiallaken

– Med NHOs hjelp har jeg fått tilgang til nettverk og kompetanse til stor verdi for min lille gründerbedrift, sier Astrid Skreosen.

Skreosen jobbet tidligere som hjelpepleier på fødeavdelingen på Telemark sykehus. Her så hun et behov for å klargjøre og rengjøre fødesengene med et mer tilpasset oppdekningsutstyr. Hun kunne ikke finne noe som løste dette på en tilfredsstillende måte.

Dette ble starten på bedriften ASAP Norway AS, som hun startet i 2007. De tilbyr superabsorberende lakensett tilpasset fødesenger med ukurante mål. Senere har det vist seg at flere bransjer har behov for laken og matter med stor sugeevne.

Drar nytte av NHO

Skreosen deltar på NHO–konferanser som hun mener å ha nytte av – blant annet eierskapskonferansen og den årlige årskonferansen. Hun har også tatt NHOs kurs i offentlige anskaffelser.

NHO er flinke til å legge til rette for gründere

– På slike arrangementer kommer jeg i kontakt med ekspertise fra viktige miljøer for oss, og jeg får et nettverk jeg kan dra nytte av. Det kan gjelde andre bedrifters erfaringer, kunnskap om og forståelse for hvordan myndighetene arbeider og legger til rette, sier hun.

Skreosen har også vært invitert inn til «Team offentlige anskaffelser» i NHO. Her har hun bidratt med sin virkelighetsoppfatning. Selv fikk hun med seg nyttig kompetanse i arbeidet opp mot offentlige kunder.

– Jeg synes NHO er flinke til å legge til rette for små og mellomstore bedrifter, og ikke minst, for gründerbedrifter, sier Skreosen.

Savner sykehus som tør å satse på innovasjon

ASAP Norway AS har solgt til en rekke av de mindre sykehusenes fødeavdelinger, og har rundt regnet 30 prosent av det norske markedet. De store sykehusene har imidlertid uteblitt så langt.

Skreosen antyder en kultur for å «ta det vi har» kan være noe av årsaken til tilbakeholdenheten.

– Det er ikke lett å komme med noe nytt. Innkjøpspris teller mer enn kvalitet og livsløpskostnader. Myndighetenes press for å ta i bruk innovasjon er i liten grad nådd fram ennå, sier Skreosen.

Markedet åpner seg

Det kan være tøft å starte for seg selv. Bedriften har tidvis balansert på randen av ikke å greie seg, men utpå høstparten i fjor kom det lovende signaler. Dette har og er i ferd med å materialisere seg i konkrete kontrakter på det private markedet, og for en viss del, på det internasjonale.

Det viser seg at flere bransjer har behov for laken og matter med enestående stor sugeevne. Det kan være vannlekkasjer i forbindelse med rørleggerarbeid, begravelsesbyråer som trenger egnet klede til de døde, og kisteprodusenter som leverer lekkasjesikre kister. Rørlegger–kontrakten er rykende fersk.

Derfor ble hun medlem

Skreosen holdt en gang et foredrag på en NHO–konferanse i Skien. Da kom Kristin Skogen Lund bort til henne.

– Skogen Lund brukte senere vår bedrift som eksempel i et radiointervju, og inviterte meg til å komme til teamet for offentlige anskaffelser. Jeg setter stor pris på måten jeg er mottatt på og tatt hånd om i NHO–systemet, sier hun.

Skreosen er klar på at det er viktig å være til stede på visse arenaer som ikke med en gang kan betales i penger inn i kassen.

– Det er snakk om å få kunnskap om terrenget man skal lykkes i. Hverken NHO eller myndighetene kan hjelpe deg med selve virksomheten, men de legger til rette og gir deg kunnskap og gode råd. Flere gründerbedrifter burde se denne muligheten og investere i deltakelse på slike arenaer. For eksempel i regi av NHO, sier hun.