draape ikon
Frigjøring av ressurser og redusert miljøbelastning

ASAP-Norway er et norsk selskap som i samarbeid med helse- og omsorgsbransjen har utviklet neste generasjons oppdekningsutstyr til sengeposter, bord og bårer hvor det er særlige behov i forhold til søl og væskeproblematikk.

Våre produkter består av et unikt materiale med ultra høy absorberingsevne (10 liter/m2), som er kun 0.7mm tykt og tåler en belastning på opp til 200 kg. Med en myk og fleksibel bio-film som utgjør en vanntett og pustende barriere, er produktene komposterbare og miljøvennlige. Alle våre produkter er Svanemerket.

Svane_sirkel_grønn

Våre produkter


Våre kunder har fokus på nytenkning, kostnadseffektive løsninger, høy kvalitet og god leveringsdyktighet. ASAP Norway AS arbeider i nært samarbeid med sluttbruker for å finne frem til de beste løsningene.

Alle produkter

Helse

I en hverdag med høyt fokus på budsjett og arbeidsmiljø er det spesielt viktig med utstyr og forbruksmateriell som løser de ulike behovene så hensiktsmessig og effektivt som mulig. En åpen, lærende og helhetstenkende kultur gir rom for bærekraftig innovasjon i helsevesenet.

Forsvar

Når Forsvaret skal utføre sine oppgaver er det viktig at det beste utstyret er tilgjengelig. Høye krav til gjennomføringsevne krever de beste og mest effektive løsningene gjennom hele verdikjeden.

Industri

En ren arbeidsplass er viktig både for den som skal utføre en jobb og for kunden. Å utføre arbeidet på en ryddig, rask og profesjonell måte er god økonomi og skaper trygghet.

Gravferd

Når et menneske dør melder det seg mange følelser. Prosessen med håndtering av den døde setter spesielle krav til pålitelighet og kvalitet. Med respekt for de pårørende er det derfor viktig at utstyr fungerer helt optimalt, hver gang.

Beredskap

Når katastrofen inntreffer er tid og ressurser to viktige faktorer i arbeidet som følger, for å forebygge og lindre menneskelig lidelse, beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket.

Forbruker

Forbrukeren blir stadig mer opptatt av å finne smarte og enklere løsninger for å møte de daglige utfordringene i hverdagen. God brukerforståelse er derfor viktig for å kunne tilby kunden en løsning som de er villig til å betale for.

Medieomtale


ASAP Norway ble etablert i 2007 av gründer Astrid Skreosen som hadde idéen om å utvikle ett tilpasset fødelaken til fødesenger. ASAP Norway har siden utviklet neste generasjons oppdekningsutstyr til sengeposter, bord og bårer, som har særlige behov i forhold til søl og væskeproblematikk.

Les mer

Hva brukere synes


Gjennom god kontakt med våre sluttbrukere finner vi frem til de beste løsningene. Gode tilbakemeldinger fra sluttbruker danner grunnlaget for bærekraftig innovasjon.

Føden, Sykehuset Sørlandet

«Fungerer utmerket! Mindre søl, enkelt å bruke.»

Svanholm Funeral Trondheim

«ASAP-lakenet har en ekstrem absorberingsevne og fjerner effektivt mesteparten av uønsket lukt. For oss er det snakk om tiden før og etter ASAP-lakenet.»

Lars Svanholm CEO Svanholm Funeral Trondheim, Norway.

Sykehuset i Telemark HF

«Før vi begynte å bruke det høy-absorberende lakenet fra ASAP, hadde vi ofte problemer med lekkasje av kroppsvæsker fra den døde og mange uønskede hendelser ble registrert. »

Frid Berglund, Certified autopsy technician Medical Services Clinic, Section for Pathology

Føden, Drammen Sykehus

«Takk for en helt ny hverdag!»

Ullevål, Sykehus

«Renslig, mykt og komfortabelt for brukeren.»

Bærum Hospital

«Vi har kun mottatt positive tilbakemeldinger fra både brukere og personell under hele utprøvingen av dette lakenet.Vi ser helt klare fordeler med dette lakenet.»

Elizabeh Mclaren Berge, The Department midwife

Dan Kristoffersen

«Jeg har også lagt merke til at kundene ser på min bruk av ASAP-lakenet som en måte å si at «jeg beskytter huset ditt»

Innovasjon

Fremtiden stiller krav til at nye produkter skal favne flere behov i ett og samme produkt og gjøre hverdagen enklere, tryggere og mer miljøvennlig. Og om ikke det er nok skal produktet også frigjøre ressurser som kan brukes til andre og viktigere ting. Vi kaller det bærekraftig innovasjon og det får oss til å gløde.

Miljø

Ved å gjenvinne råstoff og fremstille rene råvarer, bidrar dette til å lette vårt økologiske fotavtrykk. Smarte produkter reduserer både ressursbruk og avfall. Dette gir store miljøgevinster og derfor er alle våre produkter Svanemerket.

Teknologi

Ved å kombinere nye råvarer med ny og unik produksjonsmetode, spennende produktløsninger. Vårt nyutviklede engangslaken absorberer 10 liter væske på en kvadratmeter, kan løfte opp til 200kg, er vanntett, og kun 0,7mm tykt.